Club Informatie

Welke informatie over de club kan je hier vinden ?


Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren we onze leden over hoe we omgaan met hun persoonsgegevens. Om jullie privacy te beschermen, houden we ons aan de toepasbare wet- en regelgeving, waaronder de Wet van 08 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. VCV is verantwoordelijk voor de verwerking van jullie persoonsgegevens. Indien je hierover vragen hebt, contacteer dan de voorzitter: Bruno JANSSENS, 0495/896657, bruno.janssens6@telenet.be 

Historiek

Lees hier hoe via Smash Bertem, Olympia Leefdaal de Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem tot stand kwam

Meer info bij Historiek van de club